Guangzhou Baoyue Electromechanical Equipment Co., Ltd
Add:No. 6-8, North Bicun Road, Xinhua Industrial Zone, Huadu District, Guangzhou, China
Tel:+86-20-66806679
Fax:+86-20-66806679
Ph:+8613662481950
E-mail:baoyues@baoyues.com